اخبار جدید ورزشی

ملی پوشان دسته فوق سنگین پاراوزنه‌برداری ایران در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند