اخبار جدید بین الملل

نیروهای زمینی اسرائیل به حومه غزه نزدیک شدند