اخبار جدید سیاسی

پس از انتصاب وزیر آموزش پرورش جدید ۲۰ هزار مدیر مدرسه اخراج شده‌اند