اخبار جدید بین الملل

چرا اثری از بن‌سلمان در جنگ میان اسرائیل و حماس دیده نمی‌شود؟