اخبار جدید ورزشی

مهدی طارمی از حضور در مراسم بهترین بازیکن سال آسیا انصراف داد