اخبار جدید سیاسی

سفیر ایران برای آزادی اتباع ایرانی با وزیر دادگستری قطر دیدار کرد