اخبار جدید سیاسی

آمریکا می خواهد پای ایران را به جنگ اسرائیل و حماس بکشاند!