اخبار جدید بین الملل

کامیون‌های حامل مهمات آمریکایی وارد سوریه شدند