اخبار جدید بین الملل

همکاری چین و آمریکا برای مهار جنگ غزه!