اخبار جدید سیاسی

آیا طرح‌های ضد ایرانی مجلس نمایندگان آمریکا توسط بایدن امضا می شوند؟