اخبار جدید فرهنگی

تصویری عاشقانه از ثریا قاسمی در کنار پسرش