اخبار جدید ورزشی

آیا بیماری بیرانوند مانع از حضور او در بازی با استقلال تاجیکستان می شود؟