اخبار جدید فناوری

ردیاب های جدید اپل مورد استقبال پلیس آمریکا قرار گرفت