اخبار جدید فناوری

تا پایان سال ۵ میلیون خانوار در پوشش FTTH‌ مخابرات قرار می‌گیرند