اخبار جدید فناوری

اپل واچ اولترا سقوط یک مرد را گزارش داد و باعث نجاتش شد