اخبار جدید بین الملل

رئیس‌جمهوری اوکراین: به این شرط جنگ با روسیه را متوقف می کنیم