اخبار جدید بین الملل

یک فروند هواپیمای نظامی در شرق مدیترانه سقوط کرد