اخبار جدید سیاسی

تا کنون بیش از 4 میلیون بشکه از نفت ایران توسط آمریکا سرقت شده است!