اخبار جدید گوناگون

خوش آمدگویی و استقبال طالبان از مهاجرانی که به افغانستان بازگشتند