اخبار جدید بین الملل

وزرای جنگ اسرائیل و آمریکا پیش از توافق به صورت تلفنی باهم گفتگو کردند