اخبار جدید ورزشی

3 بازیکن مهم النصر در بازی برگشت با پرسپولیس حضور نخواهند داشت