اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آیا دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ مدارس تهران تعطیل هستند؟