اخبار جدید فناوری

هکرها به مدت ۲سال به شبکه بزرگترین شرکت سازنده تراشه اروپا دسترسی داشتند!