اخبار جدید فناوری

برند ریلمی تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون گوشی به بازار عرضه کرده است