اخبار جدید ورزشی

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال استقلال تهران را محکوم کرد