اخبار جدید بین الملل

ایران و آمریکا در مورد جنگ غزه مذاکره کردند