اخبار جدید فناوری

قابلیت افزودن امضای دیجیتال به عکس‌ها، در گوشی‌های اکسپریا جدید