اخبار جدید اجتماعی و حوادث

در اثر واژگونی اتوبوس در محور نیشابور ۲۶ نفر مصدوم شدند