اخبار جدید بین الملل

اسرائیل با یک روز آتش‌بس موافقت کرد