اخبار جدید ورزشی

مهاجم تیم شهرراز شیراز در بازی مقابل دریای بابل دچار ضربه مغزی شد!