اخبار جدید سیاسی

آمریکا در خصوص پرونده شهید سلیمانی به پرداخت 49 میلیارد دلار محکوم شد