اخبار جدید ورزشی

AFC به حذف پرسپولیس واکنش نشان داد