اخبار جدید بین الملل

مواضع ارتش اسرائیل مورد حمله موشکی حماس قرار گرفتند