اخبار جدید اقتصادی

هدف مجلس افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان بود!