اخبار جدید فناوری

آشوب در آسمان/ نتیجه پرتاب موشک‌های ایلان ماسک