اخبار جدید بین الملل

در بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی، اسرای فلسطینی را با کابل برق شکنجه می‌کنند