اخبار جدید اجتماعی و حوادث

حادثه گاز گرفتگی در مخزن نفت شیرواند، جان 5 هم‌وطن اصفهانی را گرفت