اخبار جدید بین الملل

سازمان ملل به هتک حرمت مسجد توسط سربازان صهیونیست واکنش نشان داد