اخبار جدید اقتصادی

چرا مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالف است؟