اخبار جدید ورزشی

کسر ۶ امتیاز و ۶۰ میلیارد جریمه برای استقلال