اخبار جدید ورزشی

مهاجم پرسپولیس ایران را ترک کرد!