اخبار جدید سیاسی

برگزاری جلسه غیر علنی مجلس جهت بررسی سیاست‌های دولت در حوزه پولی و ارزی