اخبار جدید گوناگون

تعداد تلفات زلزله ۷ ریشتری ژاپن