اخبار جدید بین الملل

حمله به کشتی جنگی آمریکا در دریای سرخ توسط یمنی‌ها