اخبار جدید فناوری

امکان فعالسازی بسته اینترنت هدیه دولت از امروز