اخبار جدید اجتماعی و حوادث

در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان 2 انفجار رخ داد