اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تاکنون 32 نفر در ارتباط با حادثه تروریستی کرمان دستگیر شده‌اند