اخبار جدید ورزشی

سعید مهری به صورت توافقی از استقلال جدا شد