اخبار جدید بین الملل

خط و نشان کشیدن روسیه برای اروپا و آمریکا!