اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

وزیر اقتصاد: چای دبش تمام پول‌ها را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است